Mainontapäivään mahtui paljon uusia näkökulmia, isoja tunteita ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kiitos kaikille osallistujille, esiintyjille ja kumppaneille.

Vuoden Brändinrakentajaksi valittiin OP

Miten yritys on onnistunut suunnitelmallisessa ja pitkäjänteisessä brändinhallinnassa? Onko se kehittänyt alaa uudenlaisella ajattelulla ja saavuttanut markkinointiviestinnälle asetetut tavoitteensa? Muun muassa näihin asioihin Mainostajien Liiton hallitus kiinnittää huomiota valitessaan Vuoden Brändinrakentajaa.

OP toteuttaa johdonmukaista brändistrategiaa, jota on helppo suojata. Suojauksesta on huolehdittu erittäin hyvin huomioiden myös tulevaisuuden tarpeet. Tavaramerkkisuojauksessa on otettu huomion myös laajentuminen uusille liiketoiminta- ja/tai maantieteellisille alueille.

Mainostajien liitto Mainontapäivä 2018